Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

Төралқа

Төралқа

25

Наурыз
2020

1

Жұрынов Мұрат Жұрыұлы, ҚР ҰҒА президенті, ҰҒА академигі

2

Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы, ҚР ҰҒА вице-президенті, ҚР ҰҒА құрметті академигі

3

Шәукенова Зарема Кәукенқызы, ҚР ҰҒА Вице-президенті, ҚР ҰҒА академигі

4

Жәрменов Әбдірәсіл Алдашұлы, ҚР ҰҒА Бас ғалым хатшысы, ҰҒА академигі 

5

Алшынбаев Мырзакәрім Кәрімұлы, ҚР ҰҒА академигі

6

Бегентаев Мейрам Мұхаметрақымұлы, ҚР ҰҒА құрметті академигі

7

Біләлов Дархан Нұрланұлы, ҚР ҰҒА құрметті академигі

8

Дүйсенбеков Зайролла Дүйсенбекұлы, ҚР ҰҒА академигі

9

Есполов Тілектес Исабайұлы, ҚР ҰҒА академигі

10

Жамбакин Қабыл Жапарұлы, ҚР ҰҒА академигі

11

Қалимолдаев Мақсат Нұрәділұлы, ҚР ҰҒА академигі

12

Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы, ҚР ҰҒА корр. мүшесі

13

Қожамжарова Дария Пернешқызы, ҚР ҰҒА академигі

14

Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы, ҚР ҰҒА академигі

15

Мәмбетқазиев Ережеп Әлхайырұлы, ҚР ҰҒА академигі

16

Молдахметов Марат Зейнуллаұлы, ҚР ҰҒА академигі

17

Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы, ҚР ҰҒА академигі

18

Нұрғожин Талғат Сейтжанұлы, ҚР ҰҒА корр. мүшесі

19

Рахимов Қайролла Дүйсенбайұлы, ҚР ҰҒА академигі

20

Сейдуманов Серік Тұрарұлы, ҚР ҰҒА академигі

21

Сатыбалдин Әзімхан Әбілхайырұлы, ҚР ҰҒА академигі

22

Сүлеев Досым Қасымұлы, ҚР ҰҒА академигі

23

Оразалиев Рақым Алмабекұлы, ҚР ҰҒА академигі