Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

Байланыс

Байланыс

25

Наурыз
2020

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050010, Шевченко к-сі, 28.

Телефоны: +7(727) 272 55 61

Электрондық пошта: nanrk.mzh@mail.ru

Мақала авторлары үшін байланыс телефоны:

+7(727) 272 13 19; +7(727) 272 64 39

Электрондық пошта: akadem.nauk@mail.ru (авторлармен хат алысу)

веб-сайт: https://journals.nauka-nanrk.kz / (мақалаларды қабылдау)

gylym2015@mail.ru  (төлемдер туралы ақпарат алысу)