Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

Академия мүшелері

ҚР ҰҒА академиктері

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшелері

ҚР ҰҒА құрметті мүшелері

ҚР ҰҒА шетелдік мүшелері

ҚР ҰҒА-ның Ұжымдық мүшелері: