Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

ҚР ҰҒА Құрылымы

ҚР ҰҒА Аппараты

ҚР ҰҒА Төралқасының бюросы

Физика, математика және информатика бөлімшесі

Биология мен медицина ғылымдар бөлімшесі

Геология және техникалық ғылымдар бөлімшесі

Әлеуметтік ғылымдар бөлімшесі

Аграрлық ғылымдар бөлімшесі

Химия және технология ғылымдарының бөлімшесі