Ұлттық ғылым академиясы
Қазақстан Республикасы

ҚР ҰҒА Құрылымы

ҚР ҰҒА Аппараты

ҚР ҰҒА Төралқасының бюросы

Физика, математика және информатика бөлімшесі

Биология мен медицина ғылымдар бөлімшесі

Жер туралы ғылымдар бөлімшесі

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бөлімшесі

Аграрлық ғылымдар бөлімшесі

Химия және технология ғылымдарының бөлімшесі