Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

Журналдардың жеке сайттары

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының баяндамалары

ҚР ҰҒА хабарлары. Химия және технология сериясы

ҚР ҰҒА хабарлары. Физика-математикалық сериясы

ҚР ҰҒА хабарлары. Геология және технологиялық ғылымдар сериясы