Қазақстан Республикасының
Ұлттық ғылым академиясы

ҚР ҰҒА Құрылымы

ҚР ҰҒА Төралқасының бюросы

25

Наурыз
2020

Жұрынов Мұрат Жұрыұлы – ҚР ҰҒА президенті, ҚР ҰҒА химия және технология ғылымдар бөлімшесінің төрағасы, ҰҒА академигі

Бегентаев Мейрам Мұхаметрақымұлы – Геология және техникалық ғылымдар бөлімшесінің төраға орынбасары, ҚР ҰҒА құрметті академигі

Біләлов Дархан Нұрланұлы – ҚР ҰҒА Әлеуметтік ғылымдар бөлімшесінің төраға орынбасары, ҚР ҰҒА құрметті академигі

Есполов Тілектес Исабайұлы – ҚР ҰҒА вице-президенті, Аграрлық ғылымдар бөлімшесінің төрағасы, ҚР ҰҒА академигі

Жәрменов Әбдірәсіл Алдашұлы – Геология және техникалық ғылымдар бөлімшесінің төрағасы, ҰҒА академигі     

Қалимолдаев Мақсат Нұрәділұлы – Вице-президент – бас ғалым хатшы, ҚР ҰҒА академигі

Молдахметов Марат Зейнуллаұлы – ҚР ҰҒА Вице-президенті, ҚР ҰҒА академигі

Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы – ҚР ҰҒА Вице-президенті, Физика, математика және информатика бөлімшесінің төрағасы, ҚР ҰҒА академигі

Нұрғожин Талғат Сейтжанұлы – ҚР ҰҒА вице-президенті,Биология және медицина бөлімшесінің төрағасы, ҚР ҰҒА академигі