National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of physics, mathematics and informatics of NAS RK

25

March
2020

Department of physics, mathematics and informatics of NAS RK

Chairman - Academician Mutanov Galimkair Mutanovich

Secretary - Academician Davletov Askar Yerbulanovich

List of academicians:

Name

 1. Aubakirov Toktar Ongarbaevich
 2. Ashimov Abdykappar Ashimovich
 3. Baygunchekov Zhumadil Zhanabaevich
 4. Bliev Nazarbaĭ Kadyrovich
 5. Davletov Askar Erbulanovich
 6. Dzhumadildaev Askar Serkulovich
 7. Zhumagulov Bakhytzhan Tursynovich
 8. Kalimoldaev Maksat Nuradilovich
 9. Kalmenov Tynysbek Sharipovich
 10. Kozhamkulov Tolegen Abdisagievich
 11. Moldabekov Meyrbek Moldabekovich
 12. Mukashev Bulat Nigmetovich
 13. Musabayev Talgat Amangeldievich
 14. Mutanov Galimkair Mutanovich
 15. Myrzakulov Ratbai
 16. Oinarov Ryskul
 17. Otelbaev Mukhtarbay Otelbaevich
 18. Ramazanov Tlekkabul Sabitovich
 19. Takibaev Nurgali Zhabagayevich
 20. Ualiev Gahip Ualievich
 21. Umirbaev Ualbay Utmahanbetovich
 22. Harin Stanislav Nikolayevich

List of corresponding members:

Name

 1. Abishev Medeu Erzhanovich
 2. Amirgaliev Edilkhan Nesipkhanovich
 3. Baizhanov Bektur Sembievich
 4. Dzhumagulova Karlygash Nurmanovna
 5. Ihsanov Ersain Valitkhanovich
 6. Kosov Vladimir Nikolayevich
 7. Koshekov Kairat Temirbaevich
 8. Kulpeshov Beibut Shayykovich
 9. Sadybekov Makhmud Abdysametovich
 10. Suragan Durvudhan
 11. Temirbekov Nurlan Mukhanovich
 12. Tuleshov Amandyk Kuatovich
 13. Ualiev Zair Gakhipovich