National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of chemistry and technology of NAS RK

25

March
2020

Department of chemistry and technology of NAS RK

Chairman – Murat Zhurinov

 List of academicians

                                    Name

 1. Аdekenov Sergazy Mynzhasarovich
 2. Aliyarov Birlesbek Kanievich
 3. Ashimov Undasyn Baykenovich
 4. Baeshov Abduali Baeshovich
 5. Bekturov Esen Abikenovich
 6. Bisenov Kylyshbay Aldabergenovich
 7. Burkitbayev Muhambetkali
 8. Gazaliev Arystan Maulenovich
 9. Eligbaeva Gulzhahan Zhakparovna
 10. Zhurinov Murat Zhurinovich
 11. Zakumbaeva Gauhar Daulenovna
 12. Kulazhanov Kuralbek
 13. Kulazhanov Talgat Kuralbekovich
 14. Mambetkaziev Erezhep Alhairovich
 15. Muldahmetov Zainulla Muldahmetovich
 16. Muldahmetov Marat Zaynullovich
 17. Myrhalykov Zhumahan Ushkempirovich
 18. Praliyev Kaldybek Dzhaylauovich
 19. Rakhimov Kairolla Dyusenbaevich
 20. Suleimenov Zhusupbek Tashirbaevich
 21. Tuleuov Borash
 22. Fazylov Serik

List of corresponding members

Name

 1. Atazhanova Gayane Abdulhakimovna
 2. Burkeev Meiram Zhunusovich
 3. Gazalieva Meruert Arstanovna
 4. Dzhusipbekov Umirzak Zhumasilovich
 5. Yedrisov Azamat Yerzhanovich
 6. Itzhanova Horlan Iskozhievna
 7. Nuhuly Altynbek
 8. Sataev Marat Isakovich
 9. Seitzhanov Serikzhan
 10. Tazhbayev Yerkeblan Muratovich
 11. Teltaev Bagdat Burkhanbayuly