National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of biological and medical sciences of NAS RK

25

March
2020

Department of biological and medical sciences of NAS RK

Chairman – Nurgozhin Talgat Seitzhanovich

List of academicians

Name

 1. Akshulakov Serik Kuandykovich
 2. Aliyakparov Makash Tynyshtykbaevich
 3. Alchinbayev Mirzakarim Karimovich
 4. Arzykulov Zhetkergen Anesovich
 5. Rakhmatullina Nazira Badretdinova
 6. Baymakhanov Bolatbek Bimendeevich
 7. Benberin Valery Vasilyevich
 8. Bersimbayev Rakhmetkazi Iskendirovich
 9. Bisenbayev Amangeldy Kuanbaevich
 10. Bishimbayeva Nazira Kozykeevna
 11. Dyusembin Habdrakhman Dyusembinovich
 12. Zhambakin Kabyl Zhaparovich
 13. Zayadan Bolatkhan Kazykhanuly
 14. Kaydarova Dilyara Radikovna
 15. Kuzdenbaeva Raisa Salmaganbetovna
 16. Kulmagambetov Ilyas Raykhanovich
 17. Vyacheslav Natanovich Lokshin
 18. Muminov Talgat Ashirovich
 19. Ormantaev Kamal Saruarovich
 20. Raisov Tulegen Kazezovich
 21. Rakhimbayev Izbasar Rakhimbaevich
 22. Tulebaev Rice Kazhkenovich
 23. Shaidarov Mazhit Zeynullovich
 24. Sharmanov Toregeldy Sharmanovich

List of corresponding members

Name

 1. Abdrasilov Bolatbek Serikbayevich
 2. Balmukhanova Aigul Vladimirovna
 3. Berezin Vladimir Eleazarovich
 4. Botabekova Tursungul Kobzhasarovna
 5. Kohmetova Alma Myrzabekovna
 6. Makashev Yerbulat Kapanovich
 7. Nurgozhin Talgat Seitzhanovich
 8. Ogar Natalia Petrovna
 9. Ramankulov Yerlan Mirkhaidarovich
 10. Rakhypbekov Tolebai Kosiyabekovich
 11. Tuleukhanov Sultan