National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of agrarian sciences of NAS RK

25

March
2020

Department of agrarian sciences of NAS RK

 Chairman – Tlektes Yespolov

 List of academicians

       Name

 1. Abdraimov Seifolla
 2. Aitbayev Temirzhan Yerkasovich
 3. Baizakov Sabit Baizakovich
 4. Baibarakov Yeshimbet Baibarakovich
 5. Golikov Vladimir Andreevich
 6. Gribanovsky Anatoly
 7. Grigoruk Vladimir Vasilyevich
 8. Dyusenbekov Zairulla Dyusenbekovich
 9. Yegorov Nikolay Petrovich
 10. Yelubayev Sagintayev Zekenovich
 11. Espolov Tlektes Isabayevich
 12. Espolov Aidos Tlektesovich
 13. Iztaev Auelbek Iztayevich
 14. Ismukhambetov Zhumabay Dilmagambetovich
 15. Kaliyev Gani Alimovich
 16. Keshuov Seitkazy Asylseitovich
 17. Kenenbayev Serik Barmenbekovich
 18. Kurishbayev Akylbek Kazhygulovich
 19. Madiyev Uskenbay Kabylbekovich
 20. Meyrmanov Galiolla Tolendievich
 21. Meldebekov Alikhan Meldebekovich
 22. Pay Alexey Grigoryevich
 23. Sagitov Abay Orazovich
 24. Sadykulov Toleukhan
 25. Sarbasov Toleuali Ibragimovich
 26. Satybaldin Azimkhan Abylkairovich
 27. Suleimenov Zhenisbek Zhumagalievich
 28. Suleimenov Mehlis Kasymovich
 29. Tireuov Kanat Maratovich
 30. Ukbayev Hisemidulla Ishakovich
 31. Orazaliyev Rakhim Almabekovich
 32. Shomanov Orisbay Shomanovich

List of corresponding members

       Name

 1. Baymukanov Dastanbek Asylbekovich
 2. Kanzhigitov Yerkimbek Kanybekovich
 3. Nametov Askar Myrzakhmetovich
 4. Nasiev Beibit Nasievich
 5. Nukeshev Sayakhat Orazovich
 6. Ombayev Abdirakhman Moldanazarovich
 7. Orynbayev Mukhit Barmakuly
 8. Ospanov Asan Bekeshovich
 9. Ospanov Serik Rapilbekovich
 10. Rakhimbekov Toleutai Satayevich
 11. Sansyzbayev Abylai Rysbayuly