National Academy of Science
Republic of Kazakhstan

Structure of the NAS RK

Department of agrarian sciences of NAS RK

25

March
2020

ChairmanTlektes Yespolov

 

List of academicians

 

Name

1

Abdraimov Seyfulla Abdraimovich

2

Baizakov Sabit Bayzakovich

3

Baybarakov Eshimbet Baybarakov

4

Polyakov Vladimir Andreevich

5

Gossen Erwin Franzevich

6

Gribanovsky Anatoly Pavlovich

7

Grigoruk Vladimir Vasilyevich

8

Dyusenbekov Zayrolla Dyusenbekovich

9

Egorov Nikolai Petrovich

10

Yelemesov Kopmahambet Elemesovich

11

Yeleshev Rakhimzhan Yeleshevich

12

Yespolov Tlektes Isabaevich

13

Ivanov Nikolai Petrovich

14

Iztaev Auelbek Iztaevich

15

Ismukhambetov Zhumabai Dilmagambetovich

16

Kaliev Ghani Alimovich

17

Madiev Uskenbaev Kabulbekovich

18

Meirmanov Galiolla Tulendinovich

19

Meldebekov Alikhan Meldebekovich

20

Rau Alexey Grigoryevich

21

Sagitov Abay Orazovich

22

Sayduldin Tleuberdi Sayduldinovich

23

Sarbasov Toleuali Ibragimovich

24

Satybaldin Azimhan Abilkairovich

25

Seytkasymov Gabdygappar Sagitovich

26

Suleimenov Mehlis Kasimovich

27

Ukbayev Hisemidulla Iskhakovich

28

Urazaliev Rahim Almabekovich

29

Chomanov Urishbay Chomanovich


List of corresponding members

 

Name

1.

Aitbaev Temirzhan Erkasovich

2.

Baimukanov Dastanbek Asylbekovich

3.

Yelyubayev Sagintaev Zekenovich

4.

Keshuov Seitkazy Asylseitovich

5. 

Kurishbaev Akhylbek Kazhigulovich

6.

Nametov Askar Myrzahmetovich

7.

Nasiev Beibit Nasievich

8.

Nukeshev Sayakhat Orazovich

9.

Sadykulov Tuleuhan

10.

Sansyzbayev Abylay Rysbaiuly

11.

Suleimenov Zhenisbek Zhumagalievich

12.

Tireuov Kanat Maratovich

13.

Umbetaev Ibadullah Izatullaevich

14.

Shabdarbayeva Gulnar Sabyrovna