Национальная академия наук
Республики Казахстан

Новости

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының президенті М.Ж. Жұрыновтың мәлімдемесі

21

Января
2023

СЕНІМ МЕН АР-НАМЫС БӘРІНЕН ЖОҒАРЫ      

 

     Құрметті әріптестер, достар!

     Жақында әлеуметтік желілердің беттерінде «Ася Асеткина» (яғни журналист Абубакирова Айсұлу) деген бүркеншек атпен сондай жеккөрінішке, ашу-ызаға, орынсыз өтірікке толы жаламен жарияланған жазба менің және Ұлттық ғылым академиясының беделін түсіруге арналғаны көрініп тұр. Осыған орай өз әріптестерімнің алдында бұған түсінік беруді жөн көрдім.

     Мен ол кісіні көрген адам емеспін. Мені құбыжық сияқты қылып көрсеткісі келгеніне қарағанда оған «заказ» берген адамдар қалтасын толтырған сияқты.

     Осындай адамның ар-намысына тиетін, тапсырыспен жазылған, фактілері өтірік мақалаға халық сеніп қалса біздің қандай ел болғанымыз?!

     Сексеннен асқан, қария жасына жеткен ақсақал ретінде менің атыма мұндай сөздер айту өте орынсыз деп білемін. Біздің халқымызда «қарты бар елдің қазынасы бар» деген мақал бар еді ғой. Демек, қазыналы қарттарымызды сыйлау, құрметтеу орнына, бүкіл ғұмырын білім мен ғылымға арнаған академиктің жағасынан алып, «тисе – терекке, тимесе – бұтаққа» деп орынсыз қаралау ешбір адами қисынға жатпайды.

     Мұндай хатта елді арандату, мәселенің мәнісіне бармаған кейбір жұртты азғыру фактілері де ұшырасады. Тіпті рушылдық, жершілдік, халықты жікке бөлу секілді арандатушылық әрекеттер екені жиіркеніш тудырады. Осының бәрі түптеп келгенде 1-2 ар-ұяттан безген адамдар белгілі бір мақсатпен жасап отырған қисынсыз қылықтары. Біз, мен басқарған бір топ академиктер 8 ай бойы ҰҒА абыройы, оның болашағы үшін күресіп келе жатырмыз. Сол үшін бұл олардың «қайтарған» жауабы.

     Жалпы, біздің елімізде жала жабу, өсек, өтірік, ғайбат айту – күнә. Мұндай  кесапаттар салдарынан мәселенің мәнісіне бармаған адамдар бір-бірімен араздасып, өзара түсініспеушіліктер орын алып, қарым-қатынастар нашарлайды, сенімсіздік орын алады, адамдарға нақақтан күйе жағылып, қоғамдық байланыс әлсірейді. Ғалымдар жала жабудың күнәсі ғайбаттан да ауыр екендігін айтқан.

     Алда еліміздің дамуы барысында үлкен саяси  шаралар күтіп тұр. Парламент, жергілікті мәслихат сайлаулары, Үкіметтің қайта жасақталуы елімізді өркендету секілді саяси маңызды шаралардан жұртшылықтың назарын басқа жаққа аударып, жекелеген белгілі азаматтарға жала жауып,  «жақтым жала, жақтым күйе» деген жиіркенішті әрекеттерге бару деп білемін мұны.    

                                     

     Уважаемые коллеги, друзья!

     Опубликованный недавно на страницах социальных сетей пасквиль некой особы (блогера) под псевдонимом «Ася Асеткина» (Айсулу Абубакирова), очерняющий меня выдуманными обвинениями, вынуждает обратиться к моим коллегам, казахстанцам и дать разъяснения по этому вопросу.

     Это, конечно, не просто клеветнический выпад, это специально задуманная акция против меня и Национальной академии наук, которую я возглавляю уже 20-ый год. Особо при этом используется естественный общественный интерес к затянувшемуся по времени процессу закрепления нового организационно-правового статуса Национальной академии наук Республики Казахстан, инициированного лично Главой государства К.К.Токаевым по итогам его встречи с элитой отечественной науки 1 июня 2022 года. Наша аргументированная и взвешенная позиция по ошибочному, не соответствующему президентскому поручению придать НАН РК государственный статус,  пути реформирования Национальной академии наук Республики Казахстан вызывает у некоторых его инициаторов, затеявших подрыв авторитета, унижение НАН РК под прикрытием лозунга придания ей якобы государственного статуса через акционирование, создание некоммерческого акционерного общества (НАО) со 100% государственным участием, вызывает страх. Они опасаются за свое чиновничье будущее, что их враждебные шаги по выполнению поручения Президента РК станут известны широкой общественности Казахстана и, главное, Главе государства.

     Действия НАН РК при поддержке отечественной научной общественности сосредоточены в русле созидательного курса поддержки процессов построения Справедливого Казахстана – проекта действующего Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, поддержки его протокольного поручения придать Академии наук де-юре и де-факто государственный статус.

     Некомпетентное и просто выдуманное содержание недавно опубликованного пасквиля и ожидаемый уровень заранее анонсированных материалов по теме поиска каких-либо незаконных решений на страницах социальных сетей умышленно и намеренно направлены на чудовищное искажение фактов. Они отражают безуспешные попытки изменить реальную картину прошедших исторических событий и деформировать содержание фактов, по которым давно опубликованы правдивые материалы.     

      Пройдусь по приведенным «фактам». Так, в составе Национальной академии наук Республики Казахстан всего 233 члена, в том числе 159 академиков и 74 членов-корреспондентов. При этом приведенные в пасквиле фамилии Дариги и Алии Назарбаевых, Тимура Кулибаева, как запальчиво утверждает некая «Ася», в составе членов Национальной академии нет и этот факт прямо изобличает её чудовищные измышления.

     Относительно вопросов по земельному участку – это также клевета. Законность этого факта проверена государственными органами, имеются соответствующие документы. Если бы у них были бы хоть какие-то документы на их «факты», то они давно подали бы на меня в суд, а не в «Facebook» и «YouTube», не зависящих от Казахстана. Действительно, почти 20 лет назад, в конце 2003 года, в одной популярной газете была запущена такая специально придуманная клеветническая заказная статья про этот же участок земли, с теми же приведенными кадастровыми и другими данными. Однако тот журналист, та самая газета добровольно признали свою ошибку, официально извинились. После чего я был допущен к конкурсу по замещению должности директора Института при переходе его в состав АО «КазмунайГаз» и я до сих пор возглавляю этот Институт топлива, катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского, который в настоящее время является одним из ведущих научных организаций не только Казахстана, но и в СНГ, в своей отрасли.  

     Следующее обвинение – «развал НАН РК», т.е. переход НАН РК в РОО НАН РК тоже является выдумкой автора. Решение было принято 23 октября 2003 года по инициативе прежнего руководства Академии наук, когда в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан НАН РК был придан статус Республиканского общественного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан». Я же был избран Президентом НАН РК на альтернативной основе после этого – 30 октября 2003 года. Тем самым к реорганизации государственной организации НАН РК в РОО НАН РК я прямого отношения не имел.

     Замечу, что в нашем распоряжении сохранились оригинальные документы, с помощью которых мы способны опровергнуть подобные вымыслы и пережить любую серию новых ложных обвинений. Если потребуется, то этот массив сведений готов обрушиться на головы заносчивых и агрессивных оппонентов, которые ошибочно продолжают связывать свою будущую профессиональную и политическую карьеру с незаконными действиями против членов общества и государства в целом.

     Следующий момент – некий пострадавший Б., которого якобы я «посадил», что также является чудовищным враньем. Этот человек, видимо, ее близкий знакомый. Он, как известно из СМИ, сел в тюрьму на 5 лет за конокрадство, так как угонял у частников скот и продавал их мясо, возглавляя крупный ОПГ. Он и его брат являются бывшими работниками судебной системы республики. О них в ближайшее время пойдет отдельная тема.

     Обращаясь к скрытно действующим оппонентам, я могу выразить только сочувствие за их непорядочные шаги, ошибочный выбор и предстоящую незавидную миссию навсегда остаться в истории страны лицами, над которыми рано или поздно по времени свершится праведный суд. Токсичный по содержанию и антинародный по замыслу план их действий по отношению к НАН РК уже терпит поражение, поэтому демонстрация своего бессилия для них может выражаться только традиционными приемами грязной клеветы или попытками публичного оскорбления на страницах зарубежных социальных сетей.

     В настоящее время вопрос о придании НАН РК государственного статуса решается в русле протокольных  поручений Президента Республики Казахстан, благодаря совместной работе с новым руководством МНВО РК  и Комитета науки под общим руководством нового Заместителя Премьер-Министра, курирующего эту сферу деятельности в нашей республике.

     Мои заслуги перед государством и научным сообществом по достоинству оценены Главой государства, казахстанским и международным научным сообществом. Они придают мне уверенность во всех моих дальнейших действиях, которые будут предприняты в качестве ответной меры реагирования на клевету и откровенные преступные замыслы оппонентов. На адекватный ответ я имею в распоряжении три года, в течение которых я успею подготовить и представить исковые материалы по возбуждению уголовных дел в адрес персон, стоящих за автором этой клеветнической публикации. Уверяю, что для этого мы располагаем содержательным доказательным материалом. Полагаем, что любая подлость, несомненно, негативно отразится на самих их носителях. Как говорят в народе в таких случаях: «Қиянат жасаған адамдардың Алла жазасын берсін».

     Выражаю огромную благодарность своим уважаемым коллегам-ученым за профессионализм, научные достижения и вклад в развитие страны. Настоящий Ученый – это всегда высокий уровень доверия общества и чести личности, которые определяются категориями благородства, высокой нравственности и гражданской ответственности перед Отечеством, всеми поколениями казахстанцев.

 

 

Президент НАН РК, академик  М. Журинов

г.Алматы, 21 января 2023 года